קישורים חשובים

רשימת קישורים לאתרים חשובים:

  1. בקשה ליישוב סכסוך בענייני משפחה - http://elyon1.court.gov.il/heb/forms/tofes1.pdf
  2. כונס הנכסים הרשמי - פשיטת רגל   - http://apot.justice.gov.il/poshtim/Main/Tikim/wfrmListTikim.aspx
  3. בדיקת בקשה לצו ירושה או צו קיום צוואה - http://apot.justice.gov.il/RashamYerusha/BakashaYoetzMishpati/wfrmBakashaYoetzMishpati_List.aspx
  4. הוצאה לפועל - רשות האכיפה והגביה - http://www.eca.gov.il/index2.php?id=461&lang=HEB
  5. אתר נט המשפט - https://www.court.gov.il/ngcs.web.site/homepage.aspx
  6. בית הדין הרבני - http://www.rbc.gov.il/Pages/default.aspx
  7. בדיקת צו עיכוב יציאה מן ארץ - http://www.eca.gov.il/index2.php?id=482&lang=HEB