מה עושים כשאב לא מוכן לקיים את הסדרי הראייה?

המלצות

מה עושים כשאב לא מוכן לקיים את הסדרי הראייה? הכל במאמר הבא קיימת חשיבות עליונה לקיום קשר רציף וטוב בין אב לילדיו, אך מה קורה במצב שהאב לא רוצה בקשר? סוגיה זו עלתה לדיון בבית המשפט אשר בחן את מכלול השיקולים וקבע כי במקרים מסוימים ניתן להטיל על אב שלא רוצה לראות את ילדיו קנס […]