האם אבא שלוקח את הילדים למשמורת משותפת – ישלם מזונות מופחתים?

הסכם גירושין בגישור והסכמה

האם אבא שלוקח את הילדים למשמורת משותפת – ישלם מזונות מופחתים? כל התשובות כאן בשנים האחרונות החלה מגמה בה האבות לוקחים חלק נכבד בגידול הילדים, האבות ערים לצרכי הילדים ומעורבים בחיי הילדים. עת הצדדים מתגרשים, האבות מבקשים חלוקה שוויונית של הסדרי הראיה עם הילדים הקרויה גם “משמורת משותפת”.  מדובר בגישה חיובית ומועדפת של אחריות הורית […]